Chính sách bảo hành sản phẩm Nữ trang SVJ

- Điều kiện bảo hành

+ Sản phẩm Nữ trang phải được mua tại Hệ thống Nữ trang của Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu tư Sao Vàng.

+ Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật như: Rớt hột, Hư chấu …

+ Sản phẩm có Phiếu bảo hành và Hóa đơn mua hàng của Công ty.

- Hình thức bảo hành

+ Xi mạ, đánh bóng miễn phí trong suốt thời gian bảo hành.

+ Sửa chữa các lỗi về chấu, gắn hạt miễn phí nếu bị rớt hạt.

+ Kiểm tra ổ chấu ít nhất 06 tháng/lần (áp dụng đối với sản phẩm Xoàn).

+ Đánh bóng và xi mới sản phẩm miễn phí trong vòng 03 năm (áp dụng đối với sản phẩm Xoàn).

+ Đổi sản phẩm mới nếu Vàng không đạt chất lượng, gãy chấu.

- Thời gian bảo hành

+ Bảo hành 06 tháng do lỗi kỹ thuật kể từ ngày mua sản phẩm.

+ Hết thời hạn bảo hành, áp dụng thu phí sửa chữa sản phẩm bị hư hỏng theo giá Công ty quy định tại thời điểm thanh toán và được thông báo cho Khách hàng trước khi sửa chữa.

Công Ty Cổ Phần Nữ Trang Thiên Thần

[A]: 60/1 Lý Chính Thắng, P8, Q3, Tp.HCM

[T]: (028) 225 316 52

      (028) 384 693 36

      (028) 384 693 35

[F]: (028) 225 316 51