Chính sách mua trả góp

Mua trả góp các sản phẩm Nữ trang SVJ. Công ty áp dụng hình thức mua trả góp sản phẩm Nữ trang như sau:

- Đối tượng được mua trả góp

+ Khách hàng đã ký kết “Hợp đồng mua bán” với Công ty ANJ.

+ Nhân viên thực hiện Hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại Công ty.

- Điều kiện được mua trả góp

+ Khách hàng ký kết “Hợp đồng mua bán" có giá trị lớn hơn giá trị đơn hàng.

+ Nhân viên của Công ty không bị vi phạm kỷ luật ở các mức khiển trách, cảnh cáo.

Công Ty Cổ Phần Nữ Trang Thiên Thần

[A]: 60/1 Lý Chính Thắng, P8, Q3, Tp.HCM

[T]: (028) 225 316 52

      (028) 384 693 36

      (028) 384 693 35

[F]: (028) 225 316 51