Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

a. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website  angeljewelry.vn  bao gồm: họ tên, số điện thoại, địa chỉ của khách hàng. Đây là các thông tin mà angeljewelry.vn cần thành viên cung cấp để www.saovangjewelry.com liên hệ, tư vấn hỗ trợ, xác nhận và gửi hàng cho quý khách hàng.

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại www.saovangjewelry.com, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ bằng thông tin cá nhân của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste www.saovangjewelry.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ thông tin của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

b. Phạm vi sử dụng thông tin:

Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

-   Cung cấp các dịch vụ đến quý khách hàng;

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và www.saovangjewelry.com;

-   Liên lạc và giải quyết với quý khách trong những trường hợp đặc biệt như bảo hành hoặc có tranh chấp xảy ra.

-   Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại www.saovangjewelry.com.

-   Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: www.saovangjewelry.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, Tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

c. Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật.

d. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Công ty Cổ phần Nữ Trang Thiên Thần

Địa chỉ: Tòa nhà CEO 60/2 Lý Chính Thắng, P.8, Q.3, Tp.HCM

Điện thoại: 02822531652  –  Email: iThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

e. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

Khách hàng có quyền điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu www.saovangjewelry.com thực hiện việc này.

 Khách hàng có quyền gửi khiếu nại đến Ban quản trị của www.saovangjewelry.com nếu phát hiện thông tin cá nhân của mình bị tiết lộ từ phía www.saovangjewelry.com . Khi tiếp nhận những phản hồi này, www.saovangjewelry.com sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, www.saovangjewelry.com sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

f. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng trên www.saovangjewelry.com được www.saovangjewelry.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của www.saovangjewelry.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, www.saovangjewelry.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên www.saovangjewelry.com.

Ban quản lý www.saovangjewelry.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, điện thoại, số tài khoản…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý www.saovangjewelry.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Công Ty Cổ Phần Nữ Trang Thiên Thần

[A]: 60/1 Lý Chính Thắng, P8, Q3, Tp.HCM

[T]: (028) 225 316 52

      (028) 384 693 36

      (028) 384 693 35

[F]: (028) 225 316 51