Chính sách bán sản phẩm

Công ty áp dụng Giá bán sản phẩm đồng nhất trên toàn Hệ thống phân phối của công ty.

- Sản phẩm vàng bán theo món: Giá bán sản phẩm được niêm yết tại Công ty, không thay đổi khi giá vàng biến động.

- Sản phẩm vàng bán theo cân trọng: Giá bán sẽ được tính như sau:

Giá bán = Trọng lượng vàng x Giá bán vàng niêm yết + Tiền công + Tiền đá (Nếu có)

- Sản phẩm kim cương thiên nhiên: Công ty bán sản phẩm căn cứ vào giá niêm yết cố định tại thời điểm bán

- Sản phẩm vàng bán sỉ: Công ty áp dụng giá bán theo độ tuổi và giá vàng được Công ty niêm yết tại thời điểm giao dịch.

Công Ty Cổ Phần Nữ Trang Thiên Thần

[A]: 60/1 Lý Chính Thắng, P8, Q3, Tp.HCM

[T]: (028) 225 316 52

      (028) 384 693 36

      (028) 384 693 35

[F]: (028) 225 316 51