Chính sách thu mua sản phẩm

- Sản phẩm vàng thu mua theo món: Công ty thu mua tất cả các sản phẩm thương hiệu SVJ hoặc thương hiệu khác.

Công ty chỉ áp dụng thu mua sản phẩm đối với khách hàng còn lưu giữ hóa đơn và sản phẩm còn nguyên vẹn trên 80%.

Nếu sản phẩm không còn nguyên vẹn hoặc khách hàng không giữ hóa đơn, sẽ áp dụng hình thức thu mua theo cân trọng

- Sản phẩm vàng thu mua theo cân trọng:

Sản phẩm khi thu mua sẽ được loại bỏ đá để cân đúng trọng lượng vàng mua vào và được mua đúng với tuổi vàng. Giá thu mua theo Giá vàng cập nhật được niêm yết. Đối với vỏ xoàn khi thu mua, Công ty sẽ đánh giá lại giá trị xoàn còn sử dụng wcj để làm cơ sở thu mua cho khách hàng. 

- Sản phẩm kim cương thiên nhiên:

+ Đối với trường hợp đổi sản phẩm từ giá trị thấp sang sản phẩm có giá trị cao, Công ty sẽ áp dụng mức thu mua ưu đãi lên đến 95% giá trị sản phẩm ghi trên hóa đơn.

+ Đối với trường hợp khách hàng bán sản phẩm, mức thu vào của Công ty là 90% giá trị sản phẩm ghi trên hóa đơn.

- Đối với sản phẩm vàng thu mua sỉ:

Công ty áp dụng giá mua vào theo độ tuổi và giá vàng được Công ty niêm yết tại thời điểm giao dịch

Khách hàng có thể sử dụng nguyên vật liệu để trao đổi, nếu cùng hàm lượng sẽ trao đổi ngang giá, nếu khác hàm lượng thì sẽ được quy chuẩn về hàm lượng vàng 99,99%. (Ví dụ: Khi Công ty giao sản phẩm vàng 61% cho khách hàng, khách hàng trả lại nguyên vật liệu vàng phải có hàm lượng vàng 61%)

Công Ty Cổ Phần Nữ Trang Thiên Thần

[A]: 60/1 Lý Chính Thắng, P8, Q3, Tp.HCM

[T]: (028) 225 316 52

      (028) 384 693 36

      (028) 384 693 35

[F]: (028) 225 316 51